Outdoor-Erlebnis-Begegnung 2012

Dodano: 2012-08-27 18:42:05, Aktualizacja: 2012-08-31 10:57:36

Outdoor-Erlebnis-Begegnung to hasło pod którym od 2008 roku odbywają się polsko-niemieckie spotkania młodzieży, w których udział bierze młodzież z Rucianego-Nidy. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 25 czerwca w Krzyżach i zakończyła 8 lipca w Scheersberg, zaś jej organizatorami było Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie oraz Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg. Spotkanie jest podwójnym projektem, ponieważ bezpośrednio po wizycie niemieckiej młodzieży w Polsce, następuje rewizyta polskiej młodzieży w Niemczech. Projekty są współfinansowane z programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Myślą przewodnią spotkania na Mazurach była historia i kultura ziemi piskiej. Młodzi ludzie w wieku 14 – 17 lat uczestniczyli w obozie wędrownym po ziemi piskiej, gdzie wspólnie odkrywają historię, obyczaje i kulturę mazurską, a następnie udali się do Niemiec, by w międzynarodowym ośrodku kultury jakim jest Interantionale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg wziąć udział w warsztatach artystycznych, a przeżycia z pierwszej części projektu wyrazić w formie tańca, spektaklu teatralnego, oraz filmu. Pierwsza edycja tego projektu odbyła się w 2008 r. i od tego czasu jest on realizowany corocznie, będąc jedynym tego typu przedsięwzięciem, w którym uczestniczą młodzi mieszkańcy dwóch partnerskich powiatów: Powiatu Piskiego i Powiatu Schleswig-Flensburg.

Projekt powstał z wspólnej inicjatywy dyrektora Interantionale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg Hartmuta Piekatza oraz trenera regionalnego Narodowego Centrum Kultury Marka Kaczmarczyka. Do 2011 roku rolę organizacji partnerskiej dla Interantionale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg pełnił Dom Kultury w Rucianem-Nidzie. Z uwagi jednak na to, że w chwili obecnej instytucja ta nie jest zainteresowana dalszą kontynuacją spotkań, IBJ Scheersberg, a także przedstawiciele lokalnych samorządów niemieckich z Powiatu Schleswig-Flensburg wysunęli propozycję, by kontynuacją projektu zajęło się Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie. Jest to o tyle zasadne, że umożliwiała realizację przedsięwzięcia przez ten sam zespół ludzi.

Projekt poza wartościami krajoznawczymi, kulturoznawczymi i artystycznymi, ukierunkowany jest na integracje mieszkańców Powiatu Piskiego i Powiatu Schleswig-Flensburg. Bardzo często, w ślad za swoimi pociechami, uczestniczącymi w projekcie, przyjeżdżają w nasze strony rodzice, gdyż są zauroczeni opowieściami syna lub córki o mazurskiej krainie. Przybliżenie walorów Ziemi Piskiej służą także prezentacje artystyczne, organizowanych na zakończenie projektu, w których jako publiczność udział biorą mieszkańcy Powiatu Schleswig-Flensburg. Projekt jest też szeroko i pozytywnie komentowany w prasie niemieckiej.

Wśród ludzi, którzy w mniejszym lub większym stopniu zaangażowani są w projekt wymienić należy laureata Wilka Piskiego Waltera Schobera, Starostę Powiatu Piskiego Andrzeja Nowickiego oraz deputowanego do Bundestagu Wolfganga Börnsena

Projekt Outdoor-Erlebnis-Begegnung jest elementem stałej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie i Jugendhof Scheersberg. Współpraca ta zapoczątkowana została w 2008 roku. Drugim projektem realizowanym w ramach tej współpracy jest udział naszych latorośli w Scheersberfest, imprezie sportowo-rekreacyjnej dla dzieci w wieku 10-14 lat. Trwają rozmowy, by zainicjować nowe projekty i być może już w następnym roku będziemy świadkami ich pierwszej edycji. Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie, będąc małą lokalna organizacją, jest jedynym polskim partnerem ośrodka kultury w Scheersberg, z którym ta niemiecka instytucja prowadzi tak intensywną współpracę.

Marek Kaczmarczyk

Podziękowania:

Organizatorzy spotkania pragną w szczególny sposób podziękować Referatowi wymiany pozaszkolnej Polsko-Niemieckiej Wspólpracy Młodzieży, Staroście Powiatu Piskiego Andrzejowi Nowickiemu oraz urzędom: Mittelangeln, Geltinger Bucht i Langballig za pomoc rzeczowo-finansową, bez której projekt nie byłby możliwy do zrealizowania.

Dziękujemy również Agnieszce Rainko, Sławomirowi Kamińskiemu, Pawłowi Olszewskiemu, Grażynie Bałdydze (derektorowi SP w Hejdyku), dyrekcji i pracownikom Muzeum Ziemi Piskiej, Janowi Alickiemu (Burmistrzowi Pisza), Edmundowi Puzio (prezesowi STO w Mikołajkach), Lokalnej Grupie Działania "Mazurskie Morze" oraz wszystkim innym, którzy pomogli nam w organizacji, wsparli nas swoja pracą, jak również wyświadczyli usługi po bardzo preferencyjnych cenach. W znacznym stopniu ułatwiło nam to realizacje tego trudnego przedsięwzięcia.

Pisz
Hejdyk
Popielno
Mikołajki
Scheersberg
Nad Fiordem Flensburskim
« powrót do listy