Polsko-Niemieckie Spotkania Młodzieży Outdoor-Erlebnis-Begegnung 2017

Dodano: 2017-06-07 07:26:54, Aktualizacja: 2017-06-30 07:38:27

Po 5 latach przerwy rozpoczynamy kolejną edycję POLSKO-NIEMIECKICH SPOTKAŃ MŁODZIEŻY OUTDOOR-ERLEBNIS-BEGEGNUNG. Spotkanie ma charakter podwójnego projektu pozaszkolnej wymiany młodzieży (bepośrednio po spotkaniu młodzieży w Polsce następuje spotkanie w Niemczech).

Termin realizacji projektu: 22 sierpnia - 4 wrzesnia 2017 r.

Zarówno polska jak i niemiecka grupa liczyć będzie 12 osób, z czego 10 to młodzież w wieku 13-17 lat, zaś 2 osoby to opiekunowie/instruktorzy. Nabór uczestników projektu zostanie zakończony 30 czerwca 2017 r. Osoby chcące wziąć udział w projekcie powinni dostarczyć kartę zgłoszeniową do Dyrektora Domu Kultury w Rucianem-Nidzie lub do pokoju nr 8 w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Projekt został dofinansowany dotacją fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz środków własnych Stowarzyszenia Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie i Domu Kultury w Rucianem-Nidzie.

Organizatorzy projektu: Stowarzszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie, Dom Kultury w Rucianem-Nidzie, Internationale Bildungsstatte Jugendhof Scgeersberg.

Do pobrania:

« powrót do listy