Młodzież z pasją

Dodano: 2012-09-12 10:43:28, Aktualizacja: 2012-09-12 10:48:52

Projekt „Młodzież z pasja” powstał w odpowiedzi na malejącą aktywność społeczną młodych ludzi i rosnącą potrzebę zagospodarowywania przez nich nowych obszarów. Braki infrastrukturalne oraz programowe środowisk lokalnych, spowodowane niskimi kompetencjami i małą skutecznością instytucji kultury oraz samorządów, uniemożliwiają prowadzenie właściwej polityki kulturalnej i edukacyjnej, kierowanej do młodych ludzi. Często powtarzane stwierdzenie, że „młodzież jest naszą przyszłością” pozostaje pustym hasłem, z którego kolejne władze gminne nie wyciągają żadnych wniosków. Brakuje miejsc, gdzie młodzież mogłaby spotykać się bez nadmiernej kontroli i w dowolnym dla nich czasie, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na ich kreatywność. Oferta kół zainteresowań ogranicza się do paru dyscyplin sportowych, dwóch lub trzech dziedzin artystycznych, lub nauk ścisłych. Sprzyja to spychaniu dużej części młodych ludzi na margines niebytu społecznego i sprzyja tworzeniu się grup nieużytecznych społecznie, jak grupy pseudokibiców, czy tzw. „wałęsających się bez celu po ulicach”. Aby to zmienić, Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie postawiło sobie za cel pracę nad aktywizację młodych ludzi poprzez tworzenie im właściwych warunków rozwoju.

Głównym celem projektu jest wciągniecie młodych w aktywne uczestnictwo życia społecznego. Osiągnąć to chcemy poprzez przygotowanie młodzieży do prezentacji swoich mocnych stron, jakimi są bez wątpienia ich talenty i pasje oraz wyposażenie ich w umiejętności wspólnego działania i dążenie do zamierzonych celów. Można by stwierdzić, że osia projektu jest aktywizacja młodzieży poprzez podnoszenie ich kompetencji.

Uczestnikami projektu są mieszkańcami gminy Ruciane-Nida w wieku 13 – 18 lat, uczęszczający do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Część z nich uczy się w Rucianem-Nidzie. Inni uczęszczają do szkół w Piszu i Mikołajkach.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez współpracy z Polsko Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz dotacji z PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2012 otrzymaliśmy kwotę prawie 40.000,- zł., co umożliwiło nam podjęcie wszystkich działań zaplanowanych w projekcie „Młodzież z pasją”.

Marek Kaczmarczyk

Happening \"Mikołaje\"
Giełda talentów - przygotowania
Giełda talentów
« powrót do listy