Polsko-Niemieckie Spotkania Młodzieży. Ruciane-Nida - Scheersberg 2017

Dodano: 2017-10-19 12:12:26, Aktualizacja: 2017-10-19 12:18:28

Po pięcioletniej przerwie, blisko 20-to osobowa grupa polskiej i niemieckiej młodzieży w trakcie wędrówek pieszych, rowerowych i spływów kajakowych ponownie przemierzyła teren Gminy Ruciane-Nida, by móc wspólnie odkrywać uroki tej malowniczej krainy, a zaraz potem udać się do międzynarodowego ośrodka edukacyjnego w Scheersberg, by tam w krótkich formach artystycznych, opowiedzieć o swoich przeżyciach. Tak po krótce można opowiedzieć przebieg organizowanych na terenie Gminy Ruciane-Nida i miejscowości Scheersberg spotkań polskiej i niemieckiej młodzieży pod niezmiennym od samego początku hasłem Outdoor-Erlebnis-Begegnung.

Projekt powstał w 2007 roku z inicjatywy ówczesnych dyrektorów IBJ Scheersberg i Domu Kultury w Rucianem-Nidzie i do 2011 roku realizowany był w ścisłym partnerstwie zarządzanych przez nich instytucji. Jednakże zmiany na stanowisku dyrektora i w strukturach organizacyjnych Domu Kultury, których dokonał urzędujący w latach 2010 – 2014 burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, uniemożliwiły dalszą współpracę IBJ Scheersberg z Domem Kultury w Rucianem-Nidzie. Jedynym sposobem ratowania projektu było przejęcie dalszej jego realizacji przez Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie. Rozwiązanie to było o tyle zasadne, że umożliwiało realizację przedsięwzięcia przez ten sam zespół ludzi. Dzięki temu rozwiązaniu projekt doczekał się swoich kolejnych edycji, jak również możliwa stała się jego realizacja w 2017 roku przy pełnej współpracy z Domem Kultury.

Spotkania mają charakter podwójnego projektu, ponieważ bezpośrednio po wizycie niemieckiej młodzieży w Polsce następuje rewizyta polskiej młodzieży w Niemczech. Projekt jest współfinansowany z programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Myślą przewodnią polskiej części projektu była „Kultura i historia Ziemi Piskiej na tle polsko-niemieckiego sąsiedztwa”. Projekt realizowany był w formie obozu wędrownego. Wędrówka rozpoczęła się i zakończyła w Rucianem-Nidzie. Młodzież odwiedziła m. in. takie miejsca, jak: Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu, miejscowość Krzyże, obiekty Węzła Obronnego Ruciane Guzianka czy Stację Badawczą w Popielnie. Poza wartościami krajoznawczymi i kulturoznawczymi, projekt ukierunkowany był na integrację mieszkańców partnerskich powiatów: Piskiego i Schleswig-Flensburg oraz partnerskich gmin: Ruciane-Nida i Geltinger Bucht, Langbalig oraz Mittelangeln.

Marek Kaczmarczyk

« powrót do listy