ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

Dodano: 2012-11-14 16:23:38, Aktualizacja: 2012-11-14 16:41:43

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Główny Stowarzyszenia Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie zawiadamia że dnia 29 listopada 2012 r. o godz. 18:00 w restauracji Salitos (ul. Gałczyńskiego 17 w Rucianem-Nidzie) odbędzie Walne Zebranie Członków.

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania w dn. 08.02.2011 r.
 3. Przyjęcie regulaminu obrad.
 4. Wybór przewodniczącego obrad.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 8. Przyjęcie porządku obrad.
 9. Wybory Przewodniczącego i członków zarządu.
 10. Wybory Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwał upoważniających Zarząd Główny do zaciągnięcia kredytów na realizacje projektów: „Zakup nart biegowych i łyżew z przeznaczeniem do nieodpłatnego
  udostępniania” oraz „Zakup wyposażenia do Centrum Kreatywności dla młodzieży w Rucianem-Nidzie”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
 13. Wnioski komisji uchwał i wniosków, wolne wnioski/pytania.
 14. Zakończenie zebrania.

« powrót do listy