MŁODZIEŻ Z PASJĄ …koniec to początek czegoś nowego…

Dodano: 2012-12-07 15:17:18, Aktualizacja: 2012-12-08 11:41:50

Projekt „Młodzież z pasją” powstał z inicjatywy młodzieży działającej przy Stowarzyszeniu Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie w odpowiedzi na kurczącą się przestrzeń służącą ich aktywności. Skostniałe i odporne na wszelkie reformy struktury instytucji samorządowych działają w oderwaniu od faktycznych potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i społecznych. Najbardziej poszkodowanymi z tego powodu grupami są dzieci i młodzież, ponieważ ich potrzeby nie są w żadnym stopniu uwzględniane w bliższych i dalszych planach samorządów. Kanalizacja, drogi, czy wywóz śmieci zaabsorbowały w pełni władze gminne, zaś kultura i animacja społeczna zeszła na plan ostatni. Jedynym wyjątkiem są tu działania, które mogą poprawić PR sprawujących władzę. W tych wyjątkowych sytuacjach budzi się kreatywność władzy: narty latem, kajaki zimą i inne równie absurdalne, jak i nikomu nie potrzebne inicjatywy. Temat ten można by długo roztrząsać i szeroko komentować, jednak trzymając się zasady, że „ważniejsze jest naprawianie niż utyskiwanie nad zepsutym” Stowarzyszenie Nad Nidzkim podejmuje szereg inicjatyw, by najmłodsi i ci trochę starsi mieszkańcy naszej gminy czuli się zauważani w naszym środowisku.

Stowarzyszenie Nad Nidzkim od samego początku swojej działalności stawia na działania, których celem jest rozwój edukacyjny, artystyczny oraz społeczny dzieci i młodzieży. Nie zajmujemy się wsparciem materialnym, oddajemy jednak swój czas i umiejętności, by ułatwić młodym ludziom start w ich przyszłym, dorosłym życiu. Jednym z pierwszych i najważniejszych pytań, jakie postawiliśmy sobie przed podjęciem starań o wdrożenie projektu „Młodzież z pasją” było, co nasi dorastający współmieszkańcy mogą robić wieczorami, lub gdzie mogliby spędzać tzw. czas wolny? Na upartego można by ich wysłać do ośrodka kultury, by np. wzięli udział w zajęciach plastycznych. O ile oczywiście mieliby tyle szczęścia, by zapisano ich na takie zajęcia, bo jak dobrze wszyscy wiemy, liczba miejsc na tych zajęciach jest bardzo ograniczono. Mogliby też skorzystać z hali sportowej, ale tu też jest długa kolejka chętnych. Jest jeszcze msza wieczorna w kościele. To też jakiś pomysł, do którego można by próbować przekonać młodzież. Wszystko to jednak nie trafia w ich potrzeby, ponieważ nie pozwala im wyzwolić własnej inicjatywy. Dobrym i rozsądnym pomysłem byłyby tu działania władz gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zmierzające do rozszerzanie oferty dla dzieci i młodzieży oraz zwiększanie jej jakości. Zamiast tłumienia takich inicjatyw jak Piknik Historyczny Wehikuł Czasu, czy udział naszych dzieci w święcie sportu w Scheersberg, albo polsko-niemieckie spotkania młodzieży, należałoby je wspierać i inicjować nowe.

Podobne cele do celów Stowarzyszenia Nad Nidzkim stawia sobie Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w Warszawie. W odróżnieniu jednak od Stowarzyszenia, Fundacja ma także spore środki finansowe na realizację tych celów. To właśnie skłoniło obie organizacje do podjęcia współpracy i wspólnej realizacji projektu „Młodzież z pasją”. Projekt trwał od czerwca 2011 r. do listopada 2012 r. Bezpośredni w nim udział wzięło 30 osób w wieku 13 – 18 lat, zaś pośrednio prawie 250 osób. W ramach tego projektu odbyło się m. in.: 6 cykle szkoleń warsztatowych, 2 wyjazdy edukacyjne, 1 konferencja, 3 spotkania z udziałem zaproszonych gości oraz 1 happening świąteczny „Mikołaje”. Ponadto zrealizowano 6 miniprojektów, opublikowano 2 publikacje, utworzono 1 stronę internetową. Najważniejszym jednak efektem tego projektu jest powstające w nowej siedzibie Stowarzyszenia Centrum Kreatywności Młodzieży (CKM).

Centrum Kreatywności Młodzieży służyło będzie zarówno jako miejsce indywidualnego rozwoju, jak również rozwojowi kompetencji społecznych młodych ludzi. Centrum zostanie wyposażone w niezbędne meble oraz sprzęt komputerowy i RTV oraz w sprzęt do uprawiania sportów zimowych. Środki na sfinansowanie tej inwestycji w sporej części pochodzić będą z programów unijnych.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Nad Nidzkim oraz młodzież uczestnicząca w projekcie składają serdeczne podziękowania Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży za zaufanie wyrażone dofinansowaniem projektu „Młodzież z pasją” kwotą 39.700 złotych w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2011. Pragniemy jednocześnie zapewnić, że zobowiązania wynikające z umowy dotacyjnej oraz naszych deklaracji i zasad dobrej współpracy wykonamy najlepiej jak to tylko będzie możliwe. Mamy też nadzieję, że współpraca Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Stowarzyszenia Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie będzie się nadal rozwijać.

MarekKaczmarczyk

« powrót do listy