O Stowarzyszeniu

Dodano: 2012-02-24 13:51:37, Aktualizacja: 2012-12-03 14:51:34

Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie założone zostało w marcu 2006 r., zaś 9 czerwca 2006 roku wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego. Głównym powodem powstania tej organizacji była chęć aktywnego włączenia się grupy ludzi związanych m. in. z Domem Kultury w Rucianem-Nidzie w działania zmierzające do rozwoju społecznego mieszkańców regionu mazurskiego. Założyciele tej organizacji widzieli konieczność zainicjowania głębokich zmian w funkcjonowaniu niektórych instytucji samorządowych, a w szczególności instytucji kultury, oraz podniesienia roli kultury w dążeniu do powstania społeczeństwa obywatelskiego.


W latach 2007 - 2010 strategicznym partnerem Stowarzyszenia był Dom Kultury w Rucianem-Nidzie. W ostatnim jednak okresie, Dom Kultury zerwał tą korzystną dla oby stron wspólpracę. Prawdopodobnym powodem tego posunięcia były naciski nowo wybranych władz gminy, którym nie w smak były sukcesy i aktywna postawa Stowarzyszenia. Innymi bardzo ważnymi partnerami Stowarzyszenia są: Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, Zespół Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem-Nidzie, Zespół Szkół Lesnych w Rucianem-Nidzie, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Fundacja Wspomagania Wsi, Narodowe Centrum Kultury oraz wiele innych zarówno lokalnych, jak ogólnokrajowych organizacji.


Liczba członków Stowarzyszenia waha się między 20 a 30. W nasze szeregi wstępują ciągle nowe osoby, z drugiej jednak strony, członkostwo tracą Ci, którzy nie wykazują żadnej aktywności i nie wypełniają podstawowych obowiązków członka zwyczajnego. Ponadto, stowarzyszenie skupia w swoich szeregach blisko 30-to osobowa grupę młodzieży w wieku od 13 do 18 lat, którzy są potencjalnymi kandydatami na członków stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie stawia żadnych ograniczeń, co do ubiegania się o członkostwo. Jedynymi warunkami jest pisemna deklaracja członkostwa i rzeczywista chęć pracy w strukturach organizacji.


Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie nie zajmuję się polityką i stara się zachować dystans do wszelkich działań, które mają wpływ na scenę polityczną gminy i regiony. Nie mniej jednak, nie rezygnujemy z prawa wypowiadania się w ważnych kwestiach społecznych i piętnowania negatywnych zachowań osób sprawujących władzę.

 

Skład Zarządu Głównego:

  • Marek Kaczmarczyk – prezes
  • Michał Rybiński – sekretarz
  • Grażyna Kaczmarczyk – skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Jarosław Hubert Zyskowski – przewodniczący
  • Agnieszka Rainko – członek
  • Justyna Kuligowska - członek