Galeria:

przejdź do galerii »

Kontakt z nami:

Stowarzyszenie Nad Nidzkim
w Rucianem-Nidzie

ul. Polna 2a
12-220 Ruciane-Nida
e-mail: nadnidzkim@wp.pl

Młodzież z pasją

Dodano: 2012-09-12 10:43:28, Aktualizacja: 2012-09-12 10:48:52

Projekt „Młodzież z pasja” powstał w odpowiedzi na malejącą aktywność społeczną młodych ludzi i rosnącą potrzebę zagospodarowywania przez nich nowych obszarów. Braki infrastrukturalne oraz programowe środowisk lokalnych, spowodowane niskimi kompetencjami i małą skutecznością instytucji kultury oraz samorządów, uniemożliwiają prowadzenie właściwej polityki kulturalnej i edukacyjnej, kierowanej do młodych ludzi. Często powtarzane stwierdzenie, że „młodzież jest naszą przyszłością” pozostaje pustym hasłem, z którego kolejne władze gminne nie wyciągają żadnych wniosków. Brakuje miejsc, gdzie młodzież mogłaby spotykać się bez nadmiernej kontroli i w dowolnym dla nich czasie, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na ich kreatywność.

czytaj dalej »

Zapraszamy do zwiedzania bunkra wieżowego w Guziance

Dodano: 2012-08-31 10:41:29, Aktualizacja: 2012-09-01 10:37:58

Dzięki staraniom Stowarzyszenia Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie bunkier wieżowy w Guziance otrzymał swoje drugie życie. Obiekt ten, który na początku XX wieku stanowił jeden z najważniejszych elementów Węzła obronnego Ruciane Guzianka, przekształcił się dziś w atrakcję turystyczną. Zwiedzanie bunkra jest doskonałą alternatywą na deszczowe dni dla turystów oraz okazją na lepsze poznanie historii i dziedzictwa kulturowego naszej gminy dla mieszkańców.

czytaj dalej »

Outdoor-Erlebnis-Begegnung 2012

Dodano: 2012-08-27 18:42:05, Aktualizacja: 2012-08-31 10:57:36

Outdoor-Erlebnis-Begegnung to hasło pod którym od 2008 roku odbywają się polsko-niemieckie spotkania młodzieży, w których udział bierze młodzież z Rucianego-Nidy. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 25 czerwca w Krzyżach i zakończyła 8 lipca w Scheersberg, zaś jej organizatorami było Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie oraz Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg. Spotkanie jest podwójnym projektem, ponieważ bezpośrednio po wizycie niemieckiej młodzieży w Polsce, następuje rewizyta polskiej młodzieży w Niemczech. Projekty są współfinansowane z programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

czytaj dalej »

Węzeł obronny Ruciane Guzianka

Dodano: 2012-08-09 11:34:25, Aktualizacja: 2012-08-09 11:37:56

Węzeł obronny Ruciane Guzianka stanowił część fortyfikacji obronnej zwanej Linią Wielkich Jezior Mazurskich, która miała umożliwić obronę Prus Wschodnich przed inwazją wojsk rosyjskich w czasie I wojny światowej i obok Giżycka był to największy kompleks umocnień tego zespołu architektonicznego. Węzeł służyć miał obronie szlaku kolejowego oraz zabezpieczeniu przed obejściem Puszczy Piskiej od południa i Guzianki.

Główne umocnienia węzła zlokalizowano przy drodze do śluzy Guzianka, a także przy drodze do Pisza i moście kolejowym. Składały się one z 3 bunkrów tzw. blokhauzów, w których ulokowano stanowiska broni maszynowej oraz 5 punktów oporu piechoty dla ½ plutonu, złożonych z umocnień ziemnych i jednokierunkowego schronu. Przy rozpatrywaniu sposobu budowy tych umocnień, widać wyraźnie odmienny sposób ich wznoszenia w porównaniu z innymi tego typu obiektami. Biorąc pod uwagę silne zalesienie przedpola, budowniczowie nie zdecydowali się na instalowanie tutaj stałych baterii artyleryjskich, lecz zastosowali przewoźne, pancerne wieżyczki artyleryjskie kalibru 53 mm.

czytaj dalej »
« Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Następna »